60 000 barn är utsatta för mobbning i skolan

Av de drygt 900 000 barn som går i skolan varje dag i Sverige är ungefär 60 000 utsatta för mobbning. De utgör ca 7 procent av den totala andelen skolbarn, en siffra som inte minskat på de senaste 20 åren och som visar på ett stort problem och brister på bra och fungerande lösningar för att adressera problemet. I Friends årliga nätrapport framgår även att två av tre skolor visar upp tydliga brister i trygghetsarbetet, och det är bara en i mängden av faktorer som nu tyder på att det krävs en ordentlig upprustning av arbetet mot mobbning. I samband med invigningen av barnrättsdagarna i Örebro gick därför Friends ut med rapporten ”Ett trygghetslyft för skolan” där de uppmanar regeringen att satsa stort på att minska otryggheten i landets skolor och börja ta problemet med mobbning på största allvar.

– En vanlig föreställning är att det inte går att minska mobbningen bara för att problemen kvarstår generation efter generation. Men att kränkningarna upprepas är inte ett tecken på att problemen inte kan åtgärdas – det är ett tecken på att frågan inte har prioriterats tillräckligt högt, säger Lars Arrhenius som arbetar som generalsekreterare på Friends.

Friends anser att det krävs en satsning på drygt 650 miljoner kronor (samma pengar som lades på att lyfta matematikundervisningen i skolan under tiotalets början) för att skapa ett trygghetslyft i skolan. En satsning som ska sträcka sig över de fyra kommande åren. Genom att visa att man är villiga att lägga pengar på en sådan stor satsning kan regeringen därmed sätta en standard för hur viktig man anser att frågan om trygghet i skolan är och hur man i Sverige bör hantera problemet med mobbning och kränkningar. Ett sådant trygghetslyft skulle ge ökad förståelse för vilka typer av åtgärder som bör vidtas vid olika typer av kränkningar, höja kunskapen om hur man kan förebygga mobbning samt höja kompetensen gällande normkritisk pedagogik, akuta insatser samt arbetet för en likvärdig och jämställd behandling av alla elever.

– Trygghets- och värdegrundsfrågor måste vara lika prioriterade som kunskapsfrågor, annars kommer vi aldrig se den förändring som alla barn har rätt till både enligt Barnkonventionen och Skollagen, säger Lars Arrhenius.

Rapporten ”Ett Trygghetslyft för Skolan” kan ni läsa om ni klickar er fram till Friends hemsida. Där finner ni även en mängd annan information om arbetet som de utför i kampen mot mobbning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s